Kukintoja sementillä pdf-versio

Kukintoja sementillä pdf-versio
Kukintoja sementillä pdf-versio
642 latausta

Ihmisten elämässä on erilaisia vaiheita. Sairastuminen on kriisi ja se saattaa muuttaa koko elämän. Kriisi voi olla myös oppimiskokemus ja ovi uuteen vertaisten maailmaan. Tässä kirjassa kokemusasiantuntijat kertovat tarinoidensa kautta vertaisuudesta ja siitä, miten vertaisuus on vaikuttanut heidän elämässään.

Kirjoittajille vertaisuus merkitsee yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se on sympatiaa ja empatiaa tee- tai kahvikupin äärellä. Vertaisuus auttaa löytämään samaistumisen kohteita. Se on kokemusta, että saa kuulua vertaisten porukkaan, jossa voi antaa vertaistukea ja ottaa sitä vastaan. Vertaisuus on yhdessä tekemistä ja toimimista. Se on ihmisten välistä synergiaa. Erilaisuutta ymmärretään ja se hyväksytään. Silloin tietää, että sinulle on joku, joka välittää ja tietää, miltä juuri sinusta tuntuu.

Tämä kirja syntyi vertaisten kirjoittamana, kuvaamana ja taittamana. Kirja on tekijöidensä summa. Siinä uskalletaan jakaa omia epävarmuuksia ja kipeitä kokemuksia. Jokaisen kokemus on tärkeä ja arvokas. Vertaisuus tarkoittaa turvallisuuden tunnetta ja luottamusta. Nämä tarinat on tehty luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tarinoita ja kuvitusajatuksia on käyty läpi yhdessä, yrittäen puristaa esille se näkymätön, jota ei yleensä vertaisryhmien ulkopuolelle jaeta. Osa tarinoista kerrotaan nimimerkeillä, sillä maailma ei ole vielä valmis samaan rakkaudelliseen jakamiseen, mitä vertaisryhmissä tehdään.

Koko:3,1 MB